Parkvej 109, 4700 Næstved. Tlf. 55 88 82 00

Opslagstavlen

 • ikon
  Natascha Marfelt den 07-02-2018
 • ikon
   
  Vedr. trafiksituationen omkring afd. Sct. Jørgen

  Jeg skal henstille til, at alle trafikanter om, at udvise hensyn til elever der er på vej i skole, og til at udvise hensyn til vores super dygtige skolepatruljer, som stiller sig ud i trafikken og hjælper andre sikkert over vejen.

  Benyt ruten til og fra skolen - Katholmvej/Kanalvej
  Der er midlertidigt blive åbnet op for gennemkørende trafik på Katholmvej, som gør at trafikken også kan afvikles - både til og fra skole - via Katholmvej/Kanalvej.
  Vær meget opmærksom på elever/skolepatruljer ved den overgang ved Katholmvej.

  Benyt afsætning i Sct. Jørgens Park - gangbro til Manøvej
  Alternativt kan elever sættes af i Sct. Jørgens Park og gå over den gangbro der er fra Sct. Jørgens Park og over til Manøvej.
   
  Bo Dau Frederiksen den 10-01-2018
 • ikon
  Kære forældre

  Læringsløftet år 2 er i fuld gang på Kobberbakkeskolen. Som jeg tidligere har orienteret om, så kan det betyde, at der er "fremmede" med i jeres børns undervisning. De observerer på lærerens/pædagogens praksis, for at de efterfølgende kan have en dialog, og af den vej udvikle endnu bedre praksis.

  Ca. halvdelen af Kobberbakkeskolens medarbejdere har afviklet første af 3 kursusgange i "Målorienteret undervisning", og de næste to kursusgange vil være afviklet inden jul.
  Den anden halvdel vil også gennemgå 3 kursusgange i samme tema i perioden januar til april.

  I vil derfor forhåbentlig opleve, at lærere og pædagoger øver sig i, at blive endnu bedre til at opstille mål for jeres børns læring, og at opstille kriterier for at eleverne kan se at de er på rette vej mod målet.
  Så jeres børn tages med på "rejsen" i; "Hvor skal jeg hen?" (målet), "Hvor er jeg nu?" (vurdering) og "Hvad er næste skridt mod målet?" (dialogen)
  Bo Dau Frederiksen den 28-09-2017
 • ikon
  Kære forældre på Kobberbakkeskolen

  Vi går nu ind i år 2 i Læringsløftet.
  Læringsløftet er et 3 årigt forløb/uddannelse af alle lærere, pædagoger og ledelser i faglige temaer, som forskningen viser har størst betydning for elevernes læring og trivsel.

  På Kobberbakkeskolen betyder et, at alle lærere, pædagoger og ledere, i løbet af dette skoleår skal på kurser i "Målorienteret undervisning".
  Alle lærere og pædagoger skal derudover modtage observationer og feedback på sin undervisningspraksis, og jeres børn vil derfor opleve, at der løbende henover skoleåret kan være "fremmede" voksne med inde i klassen i forbindelse med dette.

  I vil alle modtage en folder med en kort beskrivelse af Læringsløftet - den sendes hjem sammen med jeres barn i deres skoletaske. Og ellers er den også vedhæftet dette opslag.

   
  Bo Dau Frederiksen den 25-08-2017
 • ikon
  Ansøgningsskema til Næstved Sportscollege for skoleåret 2018/19.
  Marianne Pia Hartmann Christiansen den 23-08-2017
 • ikon
  Skolekalender for skoleåret 2017/2018.

  Vedhæftet sender jeg næste skoleårs kalender. Den udkommer ikke som papirkalender, men findes kun her.

  Med venlig hilsen

  Gitte
  Gitte Gram Rasmussen den 17-05-2017